בוגל - חיפוש עברי בגוגל
חיפוש ברשת | לפי תחום | תמונות | חדשות | מחשבון גוגל
דוגמאות: 34*65-98+45 (7+8)*6/2
10^2/50+6 sqrt(64)-60
0b1100101*0b1001 log(1,000)
אודות בוגל | About | עזרה למשתמש במחשבון | דוגמאות לשימוש בבוגל | מי מאחורי בוגל | כתבו לנו
אתר זה אינו מטעם חברת גוגל. מטרתו לסייע לדוברי עברית להפיק את המירב מהשימוש בגוגל.